Denna sida innehåller länkar till:
läkemedel, läkedemedelsinformation, läkemedelsrådgivning, naturläkemedel, läkemedelsföretag, läkemedelsförmåner och medicin


Fass.se
Läkemedel medicin och behandling av vanliga sjukdomar - läkemdelsinformation för doktor patient och veterinärer hittar du på Fass.se

Apoteket.se
Apoteket ansvarar för landets läkemedelsförsörjning med kundens intresse i centrum. Apoteket är producent bundet en del av vården och drivs inte av kortsiktiga vinstintresse

Läkemedelsvärlden.nu
Den enda oberoende tidningen om läkemedel. Läkemedelsvärlden ges ut av Apotekarsocieteten - en fristående, ideell organisation som verkar för ökad kunskap om läkemedel.

Vårdguiden - KlokaListan
Kloka Listan innehåller läkemedel som landstinget rekommenderar vid vanliga sjukdomar.

Läkemedelsförmånsnämnden
Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) är en statlig myndighet. Myndighetens främsta uppgift är att pröva om ett läkemedel eller en förbrukningsartikel ska ingå i läkemedelsförmånerna och subventioneras av samhället.


Fler länkar:


Erbjudande!


Fler länkar:

Övriga Kvalitets Länkar:

Svenska Länkar:

Läkemedelsverket
Skyddar oss som konsumenter
Janus
Läkemedelsinfo mm
Läkemedelsindustriföreningen
Läkemedelsprissättare
Läkemedelsförsäkringen
Läkemedelsförsäkring
Pharma-Industry.se
Läkemedelstillverkare

Utländska Länkar:

Askapatient.com
Info kommer inom kort!
Drugs.com
Läkemedelsinformation
DrugDigest.org
Läkemedelsinformation
IDDB.org
Läkemedelsinformation
RXlist.com
Läkemedelsinformation
SafeMedication.com
Läkemedelsinformation

 

                                      
                                      
                                      
Web hittadit.nu